วิธีรับสิทธิโหลด Pages / Numbers / Keynote / iPhoto / iMovie / GarageBand ใน iOS ฟรี

เมื่อซื้อเครื่อง iPad หรือ iPhone ใหม่ จะสามารถเข้าไป Load Application หลัก คือ  iWork  ได้ แต่ต้องเป็นเครื่องที่ไม่เคยลง Apple ID ไว้ก่อน โดยเริ่มจาก

  1. การเปิดระบบเครือข่าย (WIFI)
  2. เมื่อเข้า App Store ครั้งแรก จะปรากฎหน้าต่างถามสิทธิของการโหลด App iWork ยกชุด ควรเลือก Download All
  3. ใส่รหัสผ่าน Apple ID ที่จะใช้งาน แตะ OK (ถ้ายังไม่ตั้ง Apple ID ให้ใส่ Account ใน Settings->App Store & iTunes Store ก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก

http://www.macstroke.com/14366/how-to-get-free-iwork-and-life-for-ios-free

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.