ดาวน์โหลด Skype for business 2015

เนื่องจากซอฟต์แวร์ Lync 2013  ที่ใช้ในการประชุม VDO Conference ได้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์เป็น Skype for business 2015 สามารถทำการดาวน์โหลดได้ดังนี้

1. ดาวน์โหลดจากเว็บ ipad.dusit.ac.th คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดจาก  Office 365 (ต้องมีชื่อผู้ใช้งานเข้าไปดาวน์โหลด สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานที่กำหนดให้ได้)  คลิกทีนี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.