ลิงค์ดาวน์โหลดสำหรับอัพเกรดจาก Lync 2013 ไปเป็น Skype for Business 2015

32-bit

64-bit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *