PDF Reader โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF เขียนโน๊ตได้ (For iPad)

ทำงานเอกสารได้คล่องตัวด้วยโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF สุดอัจจริยะ ที่หลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีการสแกนเอกสาร และแก้ไขไฟล์เอกสารเข้าไว้ในแอปฯ เดียว แอปฯ นี้นอกจากจะช่วยให้คุณเพิ่มโน้ตในเนื้อหาส่วนสำคัญต่างๆ ของไฟล์ PDFได้โดยง่ายแล้ว ยังสามารถที่จะสำรองและส่งไฟล์เฉพาะส่วนของโน้ตที่เพิ่มขึ้นมาแยกเก็บเป็นไฟล์ใหม่ไว้ต่างหาก มีรูปแนะนำวิธีการใช้งานสำหรับ นศ.#รมป2 อยู่ด้านในครับ ที่มา https://itunes.apple.com/th/app/pdf-reader-annotate-scan-fill/id422798908?l=th&mt=8